Papurau Llanfairfechan / Llanfairfechan Papers

Scope and Content

Casgliad amrywiol Llanfairfechan: Capeli Garizim a Pheniel (A).

A varied collection of papers associated with Garizim and Peniel Chapels (I), Llanfairfechan, and the Union of Welsh Independent Chapels of Dyffryn Conwy and North Arfon.

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

Related Material

Gweler hefyd / See also: CP166 for photographs associated with this collection