Ob organization otzialno-revolutzionnatgo soyuza mezhd evreyami v rossii

Scope and Content

Pamphlet printed in London.