Gohebiaeth yn ymwneud a Gwerthiant Capel Bethel / Correspondence regarding the Sale of Bethel Chapel

Scope and Content

Llythyrau a dogfennau amgaeedig gan gwmniau cyfreithwyr a syrfewyr penodol yn cyfeirio at amodau'r gwerthiant, y cynigion ariannol gwahanol, cadarnhad y gwerthiant, a'r ffioedd am eu gwasanaeth.

Access Information

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.