Gohebiaeth ynghych Defnyddio'r Capel / Correspondence regarding Use of Chapel

Scope and Content

Gohebiaeth gan grwp cristnogol lleol yn gofyn cael defnyddio'r capel am bwrpas addoli / Letters from a local christian group requesting the use of the chapel for worship.