Benllech, 1961

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac eraill, Cyngor Dosbarth Twrcelyn, rheolwyr gwestai a chanolfannau eraill (Cynhadledd Flynyddol Benllech), Cwmni Llyfrau'r Dryw; Cylchlythyr a ffurflen archebu i aelodau; Correspondence with Conference venues.