1967

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol a chylchlythyrau i aelodau, penodi Swyddog Gweinyddol amser llawn, penderfyniadau y Gynhadledd Flynyddol (Llandrindod) ac ystadegau addysg; Circulars to members, and education statistics.