1969

Scope and Content

Arolwg o Ddulliau Penodi Awdurdodau Addysg Lleol; Arolwg o Drafnidiaeth Ysgol i Ysgolion Cymraeg; Survey of Methods of Appointment according to Local Education Authorities; Survey of School Transport to Welsh Medium Schools.