1969

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau a chyrff eraill, Cronfa Glyndðr, Plaid Cymru, Gwynfor Evans AS, Awdurdodau Addysg Lleol; Correspondence with Local Education Authorities.