1973

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau, cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Llywio Gwynedd; Correspondence with members.