Minutes, 1979

Scope and Content

Cofnodion Cymdeithas Sir Gwynedd, 14 Chwefror, 8 Mehefin, 9 Hydref, cofnodion Is-bwyllgor Ad Hoc Gogledd Cymru, Mehefin 30; Rhaglen a chynigion llwyddiannus y Gynhadledd Sirol.