1970

Scope and Content

Canlyniadau'r refferendwm ar streiciau 1970, llythyr gan Philip Lloyd ar y refferendwm, cofnodion Is-bwyllgor Cyfansoddiad, cylchlythyr gyda mantolen a llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru; Letter by Secretary of State for Wales.