1978

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Gwynfor Evans AS, John Morris AS ac Eryl Davies, Prif Arolygwr Cymru, Cyngor Sir Gwynedd, Ymddiriedolwyr Tþ'r Cymry, Neil Kinnock MP; Correspondence with Certification Office, George Wright & Len Murray, TUC, Barry Jones MP.