Aberystwyth, 1971

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau a chyrff allanol parthed y Gynhadledd Flynyddol (Aberystwyth); Correspondence with members and organisations re. Annual Conference.