Y Rhyl, 1957

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol parthed y Gynhadledd Flynyddol (Y Rhyl), gan gynnwys aelodau lleol, swyddogion o'r Cyngor, a B. Haydn Williams, Cyfarwyddwr Addysg Sir y Fflint; Telegram re. Conference delegates.