Minutes, 1974

Scope and Content

Cofnodion Cymdeithas Sir Gwent, 13 a 27 Mawrth, 1974, gan gynnwys Y Cyfarfod Sefydlu; Minutes and draft memorandum by the Gwent County Association,13 and 27 March, 1974.