Llandrindod, 1970

Scope and Content

Gohebiaeth parthed y Gynhadledd Flynyddol (Llandrindod), papur pleidleisio; Correspondence concerning the Annual Conference (Llandrindod Wells).