1980

Scope and Content

Y Gymraeg yng Nghwrs Addysg yr Ysgolion (Cynigion Ymgynghorol gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru); Memorandwm ar Unedau Cymraeg o fewn Ysgolion Saesneg ym Morgannwg Ganol; Argymhellion Deddf Addysg 1980; Cinio Ysgol a Chyflogau.