1945

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau a darpar aelodau a chynrychiolwyr cyrff eraill, gan gynnwys Cyd-bwyllgor Uwchradd Cymru; Correspondence including Welsh Joint Secondary Committee and minutes of their meeting.