1962

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau ac eraill, gwahoddiad i Saunders Lewis annerch y Gynhadledd, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, Awdurdodau Addysg Lleol, cylchlythyrau; Correspondence with Ministry of Education and Minister for Welsh Affairs