1960-64

Scope and Content

Papurau yr Adran Lenyddiaeth, 1960-64, gyda gohebiaeth â swyddogion a chyrff eraill; The Literature Department correspondence, 1960-64, with Union Officers and other bodies.