Wrecsam / Wrexham, 1950

Scope and Content

Rhaglen y Gynhadledd Flynyddol (Wrecsam); Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwaith; datganiad dwyieithog ynghylch y penderfyniadau; copi anghyflawn o'r cofnodion; papur pleidleisio'r Is-lywydd; Bilingual statement of resolutions.