1979

Scope and Content

Gohebiaeth â Chyngres yr Undebau Llafur a chyrff eraill, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru; Correspondence with George Wright, Len Murray & Lionel Murray of the Trades Union Congress & other bodies, Certification Office, hotels.