1970

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac eraill, therapyddion lleferydd, Y Cyngor Ysgolion, Y Parchedig Robert Owen ac Awdurdod Addysg Sir Caernarfon; Correspondence with Margaret Thatcher, Minister and Secretary of State.