Minutes, 1969

Scope and Content

Cofnodion Cyfarfod Sefydlu Cangen Caernarfon, 10 Hydref, 1969.