1973

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Plaid Cymru, Swyddfa'r Post, Awdurdodau Addysg Lleol, D. Andrew Davies, Undeb Rhieni Ysgolion Cymraeg; Correspondence with other bodies, Margaret Thatcher MP, Welsh Joint Education Committee, Working Party on School Transport.