1974

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, parthed dirprwyaeth i'r Swyddfa Gymreig, Cyngor Ysgolion parthed dau brosiect, D. Andrew Davies, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru; Correspondence with Department of Education & Science.