1982

Scope and Content

Cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 11-12 Mehefin, 10 Medi, 15-16 Hydref; Cofnodion Pwyllgorau ac Is Bwyllgorau eraill, letter to Sir Keith Joseph.