1940-1950

Scope and Content

Cofnodion y Cyfarfod Sefydlu, 14 Rhagfyr 1940, yn Nhþ'r Cymry; Cofnodion y Gynhadledd Flynyddol (Aberystwyth) 1941, toriadau o'r wasg (1940au), penderfyniadau (Abergwaun, 1949), cofnodion (Wrecsam 1950), newid Cyfansoddiad, sefydlu Pontardawe 1941.