1965

Scope and Content

Arolwg o'r Defnydd a Wneir o'r Gymraeg fel Cyfrwng Addysg mewn 38 o Ysgolion Uwchradd Cymru; Cylchlythyr 10/65, Sylwadau ar Safle'r Gymraeg yn yr Ad-drefnu (ag Atodiadau); Cyflogau Athrawon.