1978

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Owen Rees o'r Swyddfa Gymreig, Eryl Davies, Arolygwyr Ysgolion Cymru, Dr Glyn Tegai Hughes, Gwynfor Evans AS; Correspondence with the Welsh Office and other bodies.