Caerfyrddin, 1973

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau, y gwesty, a chyrff allanol parthed y Gynhadledd Flynyddol (Caerfyrddin), cynigion drafft, enwebiadau Is-lywydd; Correspondence re the Annual Conference.