1971

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, y Swyddfa Gymreig a Peter Thomas yr Ysgrifennydd Gwladol, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, Cronfa Glyndðr; Extracts from an Address by Peter Thomas, Correspondence with Welsh Joint Education Committee, Post Office Publications.