1975

Scope and Content

Cofnodion cyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith yn y Gynhadledd Flynyddol (Llandrindod), cofnodion cyfarfod yr Is-bwyllgor Cynradd ac Uwchradd, 22 Tachwedd, detholiad o weithgareddau'r Undeb, Memoranda Burnham, Mudiad Addysg Gymraeg.