1961

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau ac eraill, cylchlythyrau, barn A. O. H. Jarman a Jac L. Williams ar ddwyieithrwydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, cyflogi Trefnydd amser llawn; Correspondence with shops and suppliers to offer discounts to Members.