1978

Scope and Content

Cofnodion Cyngor Cenedlaethol, 28 Mawrth, a'r Gynhadledd Flynyddol (Gwbert, ger Aberteifi) a 22-23 Mehefin, cofnodion Pwyllgor Ymgynghorol a Phwyllgor Brys, cofnodion Is-bwyllgor Uwchradd, dogfen drafod ymuno â Chynghres yr Undebau Llafur.