1969

Scope and Content

Sylwadau ar Gylchlythyr yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Gwyddoniaeth, Y Gymraeg yn Ysgolion Cynradd Cymru (a fersiwn Saesneg); Memorandwm i'r Cyd-bwyllgor ar Ddysgu Cymraeg i Oedolion; Observations on Circular, Welsh in the Primary Schools of Wales.