1946-1948

Scope and Content

Llyfr Gohebiaeth [1] Gwyn Daniel yn cofnodi gohebiaeth rhwng 1 Hydref 1946 a 7 Medi 1948 [Chwefror 8 tan Medi 7 1948 mewn llyfryn oddi mewn i'r Llyfr] . Cynnwys hefyd nodiadau amrywiol, toriadau o'r wasg a chylchlythyrau.