1967

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau, D. Bryan James yn pryderu ynghylch canlyniad y refferendwm ar streicio ac agwedd yr aelodau; Correspondence with members.