1972

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Eisteddfod Genedlaethol a'r Urdd, BBC Cymru a darlledwyr, Wyn Roberts AS a Tom Ellis AS, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, Awdurdod Addysg Morgannwg; Correspondence with other bodies; Glamorgan Education Authority.