Adran y Gyfraith / Legal

Scope and Content

Cofnodion, gohebiaeth, datganiadau a chyhoeddiadau Adran y Gyfraith, 1966-84; Minutes, correspondence, publications and statements of the Legal Department, 1966-84.