1973

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill, Peter Thomas AS a'r Swyddfa Gymreig, Meredydd Evans, Leslie Jones (Swyddog Addysg Cymru), Yr Urdd; Correspondence with other bodies, Schools Council, Local Government Staff Commission, Western Mail, Plaid Cymru, Post Office.