1970

Scope and Content

Gohebiaeth ag aelodau ac eraill Aelodau Seneddol, Cyfadran Addysg Bangor, Amgueddfa Genedlaethol; Correspondence with Members of Parliament, Welsh Joint Education Committee, Cardiff Education Authority.