1975

Scope and Content

Llywodraethu a Rheoli Ysgolion/The Government and Management of Schools; Memorandwm at Swyddfa Addysg Cymru ar y Gymraeg mewn Addysg Feithrin; Evidence to the Committee of Enquiry into Special Education; Cyflogau; Y Gymraeg mewn Addysg (Plaid Cymru).