1983

Scope and Content

Cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 7-8 Ionawr, 5-7 Ebrill (Cynhadledd Flynyddol Llandrindod), 10-11 Mehefin, 14-15 Hydref, cofnodion cyfarfodydd brys, 2 Chwefror, 11 Mawrth.