Y Drenewydd, 1971

Scope and Content

Papurau'n ymwneud â Chynhadledd Arbennig (Y Drenewydd), cofnodion, cynigion a phenderfyniadau'r Gynhadledd, cofrestr cynrhychiolwyr, gohebiaeth parthed trefniadau'r Gynhadledd, cynnig drafft; Petition for a Royal Charter Statement.