1945

Scope and Content

Gohebiaeth amrywiol ag aelodau a chynrychiolwyr cyrff eraill, gan gynnwys Saunders Lewis a'r Athro W.J. Gruffydd AS.