Statements and memoranda, 1974

Scope and Content

Memorandwm i Bwyllgor Addysg Gwynedd, cyfieithiad i'r Gymraeg o Reolau Awdurdod Addysg Gwynedd, copi o ddatganiad gan Gyfarwyddwr Addysg Lerpwl parthed Gwasanaeth Gwirfoddol.