Statements and memoranda, 1974-80

Scope and Content

Datganiad ar Bolisi'r Sir ar Statws y Gymraeg yn Ysgolion y Sir, 1974; Memorandwm ar Unedau Cymraeg o fewn Ysgolion Saesneg y Sir, 1977 a 1980; Memorandum on Welsh Units within English Schools in the County, 1977 & 1980.