1973

Scope and Content

Cofnodion o'r Pwyllgor Gwaith, 9 Mehefin, 6 Hydref, 23-24 Tachwedd, cofnodion Is-bwyllgor Addysg Uwchradd, anerchiad yn Eisteddfod Rhuthun, cofnodion Is-bwyllgor Cyllid, adroddiad cynrychiolydd o Bwyllgor Cymru'r Cyngor Ysgolion.