1977

Scope and Content

Gohebiaeth â chyrff eraill a chopi o Dystystgrif Annibyniaeth yn Undeb Llafur, Swyddfa Gymreig, Mudiad Ysgolion Meithrin; Certificate of Independence & correspondence with other bodies, Welsh Office, Schools Council Wales.